Thép hộp kẽm hình vuông

(Mã: )

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

 Số

 TT

Qui cách

Độ dày

Kg/cây

Giá/cây 6m

Qui cách

Độ dày

Kg/cây

Giá/cây 6m

1

1(12 × 12)

  0.8

1kg30

17.000

1(13 × 26)

  0.8

  2kg30

0

2

1(14 × 14)

  0.7

1kg40

18.500

 

  0.9

  2kg70

32.500

3

 

  0.9

1kg80

22.500

 

  1.0

  2kg80

0

4

 

  1.0

2kg00

0

 

  1.1

  3kg30

0

5

 

  1.1

2kg30

0

 

  1.2

  3kg60

44.500

6

 

  1.2

2kg65

32.500

1(20 × 40)

   0.7

 3kg10

42.000

7

1(16 × 16)

  0.8

1kg85

0

 

   0.9

4kg30

50.000

8

 

  0.9

2kg25

26.500

 

   1.0

4kg70

 59.000

9

 

  1.0

2kg40

0

 

   1.1

5kg00

0

10

 

  1.1

2kg75

0

 

   1.2

5kg60

 68.000

11

 

  1.2

3kg10

39.500

 

   1.4

7kg00

 88.000

12

1(20 × 20)

  0.7

  2kg00

27.000

1(25 × 50)

   0.8

4kg60

0

13

 

  0.9

  2kg70

32.500

 

   0.9

5kg20

63.000

14

 

  1.0

  2kg80

0

 

   1.0

5kg80

0

15

 

  1.1

  3kg30

0

 

   1.2

7kg20

89.000

16

 

  1.2

  3kg60

44.500

 

   1.4

9kg10

111.000

17

 

  1.4

 4kg70

56.000

1(30 × 60)

   0.9

6kg30

 77.000

18

1(25 × 25)

  0.7

2kg50

34.000

 

   1.0

7kg00

0

19

 

  0.9

3kg40

42.000

 

   1.2

8kg50

105.000

20

 

  1.0

3kg80

0

 

   1.4

10kg80

135.000

21

 

  1.1

4kg10

0

 

   1.8

14kg30

183.000

22

 

  1.2

4kg70

59.000

 

   2.0

16kg80

226.000

23

 

  1.4

5kg90

75.000

1(40 × 80)

   0.9

8kg50

105.000

24

1(30 × 30)

  0.8

 3kg50

0

 

   1.2

11kg40

141.000

25

 

  0.9

4kg20

50.000

 

   1.4

14kg40

180.000

26

 

  1.0

 4kg70

 59.000

 

   1.8

18kg00

227.000

27

 

  1.1

5kg00

0

 

   2.0

21kg50

273.000

28

 

  1.2

5kg50

 68.000

1(30 × 90)

   1.2

11kg50

149.000

 29

 

  1.4

7kg00

 88.000

 

   1.4

14kg50

190.000

30

 

  1.8

9kg20

117.000

1(50× 100)

   1.2

14kg40

180.000

31

 

  2.0

10kg60

   145.000

 

   1.4

18kg20

228.000

32

1(40 × 40)

  1.0

6kg20

 77.500

 

   1.8

22kg00

279.000

33

 

  1.1

7kg00

0

 

   2.0

27kg00

348.000

34

 

  1.2

7kg70

95.000

1(60× 120)

   1.4

22kg00

282.000

35

 

  1.4

9kg60

119.000

 

   1.8

27kg00

330.000

36

 

  1.8

12kg20

163.000

 

   2.0

32kg50

414.000

37

 

  2.0

14kg20

   187.000

1(75 × 75)

  1.4

  18kg20

232.000

38

1(50 × 50)

  1.2

 9kg60

120.000

 

  1.8

   22kg00

290.000

   

  1.4

 12kg20

149.000

       
   

  1.8

15kg00

206.000

1(90 × 90)

  1.4

   22kg00

280.000

   

  2.0

17kg50

240.000

 

  1.8

   28kg00

350.000

           

          Dung sai trọng lượng ±5%.Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

          Hàng trả lại phải còn nguyên  09/11/2015 đến khi có bảng giá mới. Có VAT, Có xe giao hàng tận nơi.

 Dung sai trọng lượng ±5%.Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

Ø                           Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

    Bảng giá áp dụng kể từ  ngày 09/11/2015 đến khi có bảng giá mới.Giá trên đã bao gồm VATcó xe giao hàng tận nơi.

Thép hộp kẽm hình vuông